โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


สังสรรค์และให้ขวัญกำลังใจครู

 งานสังสรรค์วันปีใหม่ และแจกทอง

More...
รายงานผลการเรียน โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ภาคเรียนที่ 1/2558
More...
วันที่ 21-07-58 true click life จัดกิจกรรมแสนสนุกให้เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
More...


ฝึกอบรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยการประยุกต์ใช้ไอซีทีicon
More...

โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2558icon
More...

โรงเรียนเป็นสนามสอบทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาicon
More...

คณะครูรับรางวัลและร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559
More...

More...
More...
More...
More...


โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 7 สมัย
รางวัลดี ศรีร้อยเอ็ด เจ็ดสมัย แห่งแรกในเมืองนี้ที่กล่าวขาน ภาคภูมิใจ ในรางวัล พระราชทาน ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกัน โล่ทองคำ ล้ำค่า การันตี สร้างคนดี มีศีลธรรม คิดสร้างสรรค์ ท่านด็อกเตอร์ วิไล คอยผลักดัน พร้อมก้าวไป ด้วยกัน อย่างมั่นคง...