โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

ประกาศผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์  ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นอนุบาล 1 (กรุณาคลิกเลือกห้องที่ต้องการดูผลการประเมิณพัฒนาการด้านล่าง)

<<< อนุบาล 1/1 >>>   |  <<< อนุบาล 1/2 >>>   |  <<< อนุบาล 1/3 >>>

ระดับชั้นอนุบาล 2 (กรุณาคลิกเลือกห้องที่ต้องการดูผลการประเมิณพัฒนาการด้านล่าง)

<<< อนุบาล 2/1 >>>   |  <<< อนุบาล 2/2 >>>   |  <<< อนุบาล 2/3 >>>   |  <<< อนุบาล 2/4 >>>

ระดับชั้นอนุบาล 3 (กรุณาคลิกเลือกห้องที่ต้องการดูผลการประเมิณพัฒนาการด้านล่าง)

<<< อนุบาล 3/1 >>>   |  <<< อนุบาล 3/2 >>>   |  <<< อนุบาล 3/3 >>>   |  <<< อนุบาล 3/4 >>>

  _______......._______


คณะครูร่วมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2561
More...
ผู้บริหาร และคณะครูรับมอบรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน"
More...
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
More...


รายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
More...

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560
More...

ผู้บริหารรับโล่เกียรติยศ รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี 2560
More...

ท่านเลขา สช. เปิดศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านสื่อหุ่นยนต์
More...

More...
More...
More...
More...


โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย
รางวัลดี ศรีร้อยเอ็ด แปดสมัย แห่งแรกในเมืองนี้ที่กล่าวขาน ภาคภูมิใจ ในรางวัล พระราชทาน ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกัน โล่ทองคำ ล้ำค่า การันตี สร้างคนดี มีศีลธรรม คิดสร้างสรรค์ ท่านด็อกเตอร์ วิไล คอยผลักดัน พร้อมก้าวไป ด้วยกัน อย่างมั่นคง...