ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
143  ม.9 ถ.ร้อยเอ็ด - ดินดำ (หรือ ถ.คชพลายุกต์) ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-515894
โทรสาร   043-515895
โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
เลขที่ 7-9 ถ.คหบดีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-512333, 043-522902
โทรสาร   043-522798

โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 7 สมัย และโล่ทองคำพระราชทาน
ได้รับการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จากประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในจังหวัดร้อยเอ็ด


Free Clock


วันที่ 21-07-58 true click life จัดกิจกรรมแสนสนุกให้เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
More...
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
More...
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
More...


นักเรียนไปชมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยicon
More...

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา วัดบ้านหนองเรือicon
More...

Ture click life มาจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน
More...

ผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนสังกัด สพฐ.ร้อยเอ็ดเขต 1 มาประชุม
More...

More...
More...
More...
More...


Copyright © 2010 All Rights Reserved.