โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

 


 

คลิกดูภาพขยาย

  คลิกดูภาพขยาย


ผู้บริหารคณะครูร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
More...
ดัชชี คิดส์ จัดกิจกรรม
More...
กิจกรรมวันแม่และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติicon
More...


แขวงทางหลวงชนบทจัดกิจกรรมโครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น
More...

รายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
More...

งานปัจฉิมนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
More...

คณะบุคลากรอบรม Creative English Teachers Training Course
More...

More...
More...
More...
More...


โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย
รางวัลดี ศรีร้อยเอ็ด แปดสมัย แห่งแรกในเมืองนี้ที่กล่าวขาน ภาคภูมิใจ ในรางวัล พระราชทาน ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกัน โล่ทองคำ ล้ำค่า การันตี สร้างคนดี มีศีลธรรม คิดสร้างสรรค์ ท่านด็อกเตอร์ วิไล คอยผลักดัน พร้อมก้าวไป ด้วยกัน อย่างมั่นคง...