โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

 


การประเมินสุขาน่าใช้ในสถานศึกษา

 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาตามโครงการ "สุขาน่าใช้ในสถานศึกษา"

More...
สังสรรค์และให้ขวัญกำลังใจครู

 งานสังสรรค์วันปีใหม่ และแจกทอง

More...
รายงานผลการเรียน โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ภาคเรียนที่ 2/2558icon
More...


ดีมอลต์ มาจัดกิจกรรมและแจกเครื่องดื่มicon
More...

ประชุมผู้ปกครอง และรับเงินเรียนฟรี 15 ปีicon
More...

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 และกิจกรรมวันสุนทรภู่
More...

โรงเรียนเป็นสนามสอบประเมินสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
More...

More...
More...
More...
More...


โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 7 สมัย
รางวัลดี ศรีร้อยเอ็ด เจ็ดสมัย แห่งแรกในเมืองนี้ที่กล่าวขาน ภาคภูมิใจ ในรางวัล พระราชทาน ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกัน โล่ทองคำ ล้ำค่า การันตี สร้างคนดี มีศีลธรรม คิดสร้างสรรค์ ท่านด็อกเตอร์ วิไล คอยผลักดัน พร้อมก้าวไป ด้วยกัน อย่างมั่นคง...