โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

  


ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
More...
คณะครูร่วมงานกฐินบุญฤทธิ์ วัดวิมลนิวาส
More...
นักเรียนทัศนศึกษาดูการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ไร่ออนซอน
More...


ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสปีใหม่ ประจำปี 2561
More...

กีฬาสีต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560
More...

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมทอดกฐินเด็กดีวีสตาร์ ประจำปี 2560
More...

โรงเรียนจัดพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
More...

More...
More...
More...
More...


โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย
รางวัลดี ศรีร้อยเอ็ด แปดสมัย แห่งแรกในเมืองนี้ที่กล่าวขาน ภาคภูมิใจ ในรางวัล พระราชทาน ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกัน โล่ทองคำ ล้ำค่า การันตี สร้างคนดี มีศีลธรรม คิดสร้างสรรค์ ท่านด็อกเตอร์ วิไล คอยผลักดัน พร้อมก้าวไป ด้วยกัน อย่างมั่นคง...