โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

 


 

คลิกดูภาพขยาย

  คลิกดูภาพขยาย


ดัชชี คิดส์ จัดกิจกรรม
More...
กิจกรรมวันแม่และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติicon
More...
อบรมวิทยาการคำนวนicon
More...


งานปัจฉิมนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561icon
More...

คณะบุคลากรอบรม Creative English Teachers Training Course
More...

ร่วมกิจกรรมโครงการ" รักษ์ทาง รักถิ่น"
More...

ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
More...

More...
More...
More...
More...


โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย
รางวัลดี ศรีร้อยเอ็ด แปดสมัย แห่งแรกในเมืองนี้ที่กล่าวขาน ภาคภูมิใจ ในรางวัล พระราชทาน ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกัน โล่ทองคำ ล้ำค่า การันตี สร้างคนดี มีศีลธรรม คิดสร้างสรรค์ ท่านด็อกเตอร์ วิไล คอยผลักดัน พร้อมก้าวไป ด้วยกัน อย่างมั่นคง...