ReadyPlanet.com
dot dot
bulletโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
bulletโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
dot
เมนูหลัก
dot
bulletHome
bulletระบบสารสนเทศโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
dot
Newsletter

dot
bulletแผนภูมิผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
bulletทำเนียบบุคลากรโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
bulletทำเนียบบุคลากรระดับอนุบาล
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
143  ม.9 ถ.ร้อยเอ็ด - ดินดำ (หรือ ถ.คชพลายุกต์) ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-515894
โทรสาร   043-515895
โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
เลขที่ 7-9 ถ.คหบดีอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043-512333, 043-522902
โทรสาร   043-522798

โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 6 สมัย
ได้รับการประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐาน จากกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จากประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในจังหวัดร้อยเอ็ด


รายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
More...
รายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
More...
รายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
More...


การสอบธรรมศึกษา 2557
More...

รายงานผลการเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1
More...

โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รางวัลพระราชทาน
More...

วันไหว้ครู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยicon
More...

More...
More...
More...
More...


Copyright © 2010 All Rights Reserved.