โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot

โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

 

 

 


รับรางวัลชนะเลิศประกวดสุดยอดส้วมในสถานศึกษาicon
More...
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561icon
More...
เทศบาลเมืองตรวจสุขอนามัยโรงอาหารicon
More...


นักเรียนอบรมโครงการพัฒนาจิตพิชิตใจตนเอง
More...

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
More...

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ไพโรจน์วิชชาลัย อบรม สะเต็มศึกษา
More...

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560
More...

More...
More...
More...
More...


โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย
รางวัลดี ศรีร้อยเอ็ด แปดสมัย แห่งแรกในเมืองนี้ที่กล่าวขาน ภาคภูมิใจ ในรางวัล พระราชทาน ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกัน โล่ทองคำ ล้ำค่า การันตี สร้างคนดี มีศีลธรรม คิดสร้างสรรค์ ท่านด็อกเตอร์ วิไล คอยผลักดัน พร้อมก้าวไป ด้วยกัน อย่างมั่นคง...