นักเรียนทัศนศึกษาดูการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ไร่ออนซอน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
นักเรียนทัศนศึกษาดูการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ไร่ออนซอน

       โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ระหว่างวันที่ 18 - 21  กันยายน  นี้ที่ไร่ออนซอน  โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิค
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำเกษตรด้วยหลักธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืชต่าง ๆ
เช่น ข้าวไรช์เบอร์รี่ ข้าวโพดหวาน กรีนโอ๊ค  ผักสลัด ผักคะน้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยมีฐานความรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การทำขนม  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
อันจะเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกทางหนึ่งด้วย....

 


 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์

คณะครูร่วมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2561
ผู้บริหาร และคณะครูรับมอบรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน"
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
คณะครูร่วมงานกฐินบุญฤทธิ์ วัดวิมลนิวาส
ร่วมกิจกรรมวันแม่ร่วมกับทางจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา กับทางจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกิจกรรมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2560
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเป็นสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ
รายงานผลการเรียน โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ภาคเรียนที่ 2/2559 article
กิจกรรม Summer Camp 2017
การประเมินสุขาน่าใช้ในสถานศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
สังสรรค์และให้ขวัญกำลังใจครู
วันที่ 21-07-58 true click life จัดกิจกรรมแสนสนุกให้เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อุบลราชธานีเขต2และเขต5 เยี่ยมชมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดฉลองโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 6 สมัย
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ article
คณะครู-นักเรียน ต้อนรับนายเอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (น้องเพียว KPN) ศิษย์เก่า article
นักเรียน บุคลากร คณะผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ article
คณะครู-บุคลากร โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์-ไพโรจน์วิชชาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน article
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบโล่ห์รางวัล และเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
Fr.Gregg เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย article
ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดนก articleโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย