นักเรียนทัศนศึกษาดูการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ไร่ออนซอน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
นักเรียนทัศนศึกษาดูการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ไร่ออนซอน

       โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย  ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ระหว่างวันที่ 18 - 21  กันยายน  นี้ที่ไร่ออนซอน  โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิค
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำเกษตรด้วยหลักธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีในการปลูกพืชต่าง ๆ
เช่น ข้าวไรช์เบอร์รี่ ข้าวโพดหวาน กรีนโอ๊ค  ผักสลัด ผักคะน้า และอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยมีฐานความรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การทำขนม  การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  
อันจะเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกทางหนึ่งด้วย....

 


 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์

ดัชชี คิดส์ จัดกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ article
อบรมวิทยาการคำนวน article
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561
อบรมนักเรียนแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน article
คณะครูนร.ร่วมถวายพระพร ร.10 ที่ห้องประชุม อพร. article
คณะครูอพร.พรว ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ร.10 article
นักเรียนชมนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี article
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561
รับรางวัลชนะเลิศประกวดสุดยอดส้วมในสถานศึกษา article
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
เทศบาลเมืองตรวจสุขอนามัยโรงอาหาร
คณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมอาลัยจ่าแซม
คณะครูร่วมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2561
ผู้บริหาร และคณะครูรับมอบรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน"
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
คณะครูร่วมงานกฐินบุญฤทธิ์ วัดวิมลนิวาส
ร่วมกิจกรรมวันแม่ร่วมกับทางจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา กับทางจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกิจกรรมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2560
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเป็นสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ
รายงานผลการเรียน โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ภาคเรียนที่ 2/2559 article
กิจกรรม Summer Camp 2017
การประเมินสุขาน่าใช้ในสถานศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
สังสรรค์และให้ขวัญกำลังใจครู
วันที่ 21-07-58 true click life จัดกิจกรรมแสนสนุกให้เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อุบลราชธานีเขต2และเขต5 เยี่ยมชมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดฉลองโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 6 สมัย
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ article
คณะครู-นักเรียน ต้อนรับนายเอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (น้องเพียว KPN) ศิษย์เก่า article
นักเรียน บุคลากร คณะผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ article
คณะครู-บุคลากร โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์-ไพโรจน์วิชชาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน article
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบโล่ห์รางวัล และเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
Fr.Gregg เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย article
ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดนก articleโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย