ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสปีใหม่ ประจำปี 2561
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสปีใหม่ ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2561  โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย  จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ โดยมีคณะผู้บริหาร
คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยท่านพระครูวิมล  บุญโกศล วัดวิมลนิวาส
ซึ่งการทำบุญดังกล่าวนี้ โรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ของไทย

 

 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

ผู้บริหารเข้ารับรางวัลโรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล article
ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ article
นักเรียนทัศนศึกษา สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มมส. article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวันวิทยาศาสตร์
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล รอบที่ 2
อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน article
นักเรียนอบรมโครงการพัฒนาจิตพิชิตใจตนเอง
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ไพโรจน์วิชชาลัย อบรม สะเต็มศึกษา
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560
ผู้บริหารรับโล่เกียรติยศ รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี 2560
ท่านเลขา สช. เปิดศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านสื่อหุ่นยนต์
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนปีการศึกษา 2559
ข่าวรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมจัดนิทรรศการงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2559
รายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้บริหารรับโล่ รางวัล MOE AWARDS
ร่วมกิจกรรมโครงการเรียงร้อยดวงใจเพื่อถวายอาลัย ครบ 100 วัน
นักเรียนรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
ลอตเต้ Back To School จัดกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานข้าวหอมมะลิโลก ประจำปี 2559
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน
ประชุมเชิงวิชาการกลุ่มโรงเรียนเจริญร้อยแก่นสาร
โรงเรียนเป็นสนามสอบนานาชาติ รอบคัดเลือกของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2559
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
รับเกียรติบัตรและโล่ ชนะเลิศการสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
โรงเรียนจัดพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
ไมโลมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
นักเรียนรับมอบรางวัลโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมทอดกฐินเด็กดีวีสตาร์ ประจำปี 2560
คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชน
กีฬาสีภายใน ไพโรจน์เกมส์ ประจำปี 2559
กีฬาสีต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560
นักเรียนถวายจตุปัจจัยร่วมทำบุญวัดป่าหนองเรือ
ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปี 59
กิจกรรมถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
สถานที่จัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2559
เป็นสถานที่จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินพระราชทานวัดวิมลนิวาส
นักเรียนรับมอบประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ทอดถวายกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี 2559
คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ศึกษาดูงาน
โรงเรียนรับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร จากกระทรวงวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2559
ผู้บริหารคณะครูร่วมทำพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายพระบรมศพ
คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมทำบุญทอดกฐินที่วัดแจ่มอารมณ์
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ผู้บริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กับ สสวท.
นักเรียนชนะเลิศวาดภาพ ศิลปกรรม ปตท. ปี 2559 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมประกวดกิจกรรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
ปตท.จัดกิจกรรมพลังงานสัญจร
คณะกรรมการ ตรวจกิจกรรมโครงการสุขบัญญัติในโรงเรียน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนน
บริษัทฟาร์มเฮ้าส์ จัดกิจกรรม
กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสุขบัญญัติ 10 ประการ และทันตสุขภาพ
นักเรียนทัศนศึกษา เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาตร์
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 article
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนรับทุนการศึกษา วัดบูรพาภิราม
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ทรูปลูกปัญญา เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
นักเรียนร่วมเดินรณรงค์วันทำประชามติ 7 ส.ค. 59
ตรวจเยี่ยมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดพิธีเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ประชุมผู้ปกครอง และรับเงินเรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 และกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนเป็นสนามสอบประเมินสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ดีมอลต์ มาจัดกิจกรรมและแจกเครื่องดื่ม
โรงเรียนนำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2558
รับสมัครนักเรียนรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
สอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ สอบนานาชาติวิทย์-คณิต
เป็นสถานที่สอบแข่งขันนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
งานวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
คณะผู้บริหาร-คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559
ฝึกอบรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยการประยุกต์ใช้ไอซีที
โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2558
โรงเรียนเป็นสนามสอบทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คณะครูรับรางวัลและร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559
ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
นักเรียนทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2559
จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปี 2558
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเทิดพระคุณครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2558
เป็นสนามสอบ ของนักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา
กิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2558
นักเรียนรับประกาศเกียรติคุณ เก็บโทรศัพท์ได้แล้วนำแจ้งตำรวจเพื่อหาเจ้าของ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ทอดถวายกฐิน V-Star
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน รอบที่สอง
นักเรียนเข้าค่าย ICT ระดับประเทศ
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทอดกฐินเด็กดี V-Star ประจำปี 2558
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย เป็นสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ร่วมต้อนรับพระธุดงค์
คณะผู้บริหาร-คณะครูโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน รอบแรก
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระดับประเทศ
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย เป็นสถานที่แข่งทักษะรอบคัดเลือก โรงเรียนเอกชน
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558
รับผ้ากฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ประจำปี 2558
คณะครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมือง
บริษัทดีมอลต์ จัดกิจกรรมที่โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
นักเรียนชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อุดรธานี
คณะครู เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสมุดเล่มเล็ก
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย คว้ารางวัลการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมเดินเทอดพระเกียรติ ในวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดกิจกรรมวันแม่ และวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
ผู้บริหาร คณะครูร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
ผู้บริหาร คณะครู ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
นักเรียนไปชมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ร้อยเอ็ด
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา วัดบ้านหนองเรือ
Ture click life มาจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน จากญี่ปุ่น มามอบทุนการศึกษา
ผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนสังกัด สพฐ.ร้อยเอ็ดเขต 1 มาประชุม
นำนักเรียนร่วมโครงการอ่านและสวดทำนองสรภัญญะ
พิธีเดินสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พิธีไหว้ครู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง 2558
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยจัดการวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนไพโรจน์วิชชาลัยเข้าร่วมแข่งขันออกแบบรถยนต์ของโตโยต้า
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักเรียน
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย article
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเวียดนาม article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลระดับประเทศของ Microsoft
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดโครงการ อย.น้อย article
งานฉลองโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 4 สมัย article
พิธีเปิดบ้านคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการคุณธรรมนำความรู้ article
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่น article
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลระดับประเทศของ Microsoft article
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย รับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน articleโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย