ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2561  โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 
ได้ร่วมจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับทางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้นำกิจกรรมการแสดง
ของนักเรียนทั้งระดับชั้นอนุบาล  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ร่วมในงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี
พร้อมกับได้นำขนมต่าง ๆ มากมาย มาแจกจ่ายให้กับเด็ก ๆ ที่แวะมาเยี่ยมชมซุ้มที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้
นอกจากนี้ นักเรียนของเรายังได้ขึ้นรับรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกด้วย
ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์

คณะครูร่วมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2561
ผู้บริหาร และคณะครูรับมอบรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน"
คณะครูร่วมงานกฐินบุญฤทธิ์ วัดวิมลนิวาส
นักเรียนทัศนศึกษาดูการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ไร่ออนซอน
ร่วมกิจกรรมวันแม่ร่วมกับทางจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา กับทางจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกิจกรรมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2560
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเป็นสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ
รายงานผลการเรียน โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ภาคเรียนที่ 2/2559 article
กิจกรรม Summer Camp 2017
การประเมินสุขาน่าใช้ในสถานศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
สังสรรค์และให้ขวัญกำลังใจครู
วันที่ 21-07-58 true click life จัดกิจกรรมแสนสนุกให้เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อุบลราชธานีเขต2และเขต5 เยี่ยมชมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดฉลองโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 6 สมัย
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ article
คณะครู-นักเรียน ต้อนรับนายเอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (น้องเพียว KPN) ศิษย์เก่า article
นักเรียน บุคลากร คณะผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ article
คณะครู-บุคลากร โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์-ไพโรจน์วิชชาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน article
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบโล่ห์รางวัล และเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
Fr.Gregg เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย article
ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดนก articleโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย