ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2561  โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 
ได้ร่วมจัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับทางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้นำกิจกรรมการแสดง
ของนักเรียนทั้งระดับชั้นอนุบาล  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ร่วมในงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี
พร้อมกับได้นำขนมต่าง ๆ มากมาย มาแจกจ่ายให้กับเด็ก ๆ ที่แวะมาเยี่ยมชมซุ้มที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้
นอกจากนี้ นักเรียนของเรายังได้ขึ้นรับรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกด้วย
ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์

รับรางวัลชนะเลิศประกวดสุดยอดส้วมในสถานศึกษา article
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
เทศบาลเมืองตรวจสุขอนามัยโรงอาหาร
คณะผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมอาลัยจ่าแซม
คณะครูร่วมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2561
ผู้บริหาร และคณะครูรับมอบรางวัล "100 ปี ครูดีศรีเอกชน"
คณะครูร่วมงานกฐินบุญฤทธิ์ วัดวิมลนิวาส
นักเรียนทัศนศึกษาดูการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ไร่ออนซอน
ร่วมกิจกรรมวันแม่ร่วมกับทางจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา กับทางจังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมกิจกรรมงานบุญผะเหวด ประจำปี 2560
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนเป็นสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ
รายงานผลการเรียน โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ภาคเรียนที่ 2/2559 article
กิจกรรม Summer Camp 2017
การประเมินสุขาน่าใช้ในสถานศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
สังสรรค์และให้ขวัญกำลังใจครู
วันที่ 21-07-58 true click life จัดกิจกรรมแสนสนุกให้เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อุบลราชธานีเขต2และเขต5 เยี่ยมชมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดฉลองโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 6 สมัย
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ article
คณะครู-นักเรียน ต้อนรับนายเอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ (น้องเพียว KPN) ศิษย์เก่า article
นักเรียน บุคลากร คณะผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ article
คณะครู-บุคลากร โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์-ไพโรจน์วิชชาลัย ร่วมงานวันการศึกษาเอกชน article
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบโล่ห์รางวัล และเกียรติบัตร นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
Fr.Gregg เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์และโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย article
ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดนก articleโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย