ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
แผนภูมิผู้บริหาร

                      ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์                            

 

ดร.วิไล  จุฑางกูร  
ผู้รับใบอนุญาต

นายสมชาย   จุฑางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวินัย   แสนมณี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย