ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
แผนภูมิผู้บริหาร

                              ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์                            

 

ดร.วิไล  จุฑางกูร  
ผู้รับใบอนุญาต

นายสมชาย   จุฑางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย