ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยผู้บริหารเข้ารับรางวัลโรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากล article
ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ฯ article
นักเรียนทัศนศึกษา สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มมส. article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวันวิทยาศาสตร์
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล รอบที่ 2
อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน article
นักเรียนอบรมโครงการพัฒนาจิตพิชิตใจตนเอง
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ไพโรจน์วิชชาลัย อบรม สะเต็มศึกษา
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560
ผู้บริหารรับโล่เกียรติยศ รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี 2560
ท่านเลขา สช. เปิดศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านสื่อหุ่นยนต์
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนปีการศึกษา 2559
ข่าวรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมจัดนิทรรศการงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2559
รายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้บริหารรับโล่ รางวัล MOE AWARDS
ร่วมกิจกรรมโครงการเรียงร้อยดวงใจเพื่อถวายอาลัย ครบ 100 วัน
นักเรียนรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
ลอตเต้ Back To School จัดกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานข้าวหอมมะลิโลก ประจำปี 2559
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน
ประชุมเชิงวิชาการกลุ่มโรงเรียนเจริญร้อยแก่นสาร
โรงเรียนเป็นสนามสอบนานาชาติ รอบคัดเลือกของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2559
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
หน้า 1/6
1 2 3 4 5 6  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย