ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยนักเรียนอบรมโครงการพัฒนาจิตพิชิตใจตนเอง
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ ไพโรจน์วิชชาลัย อบรม สะเต็มศึกษา
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560
ผู้บริหารรับโล่เกียรติยศ รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี 2560
ท่านเลขา สช. เปิดศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านสื่อหุ่นยนต์
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนปีการศึกษา 2559
ข่าวรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ร่วมจัดนิทรรศการงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำบุญตักบาตร 5 ธันวาคม 2559
รายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้บริหารรับโล่ รางวัล MOE AWARDS
ร่วมกิจกรรมโครงการเรียงร้อยดวงใจเพื่อถวายอาลัย ครบ 100 วัน
นักเรียนรับรางวัลการสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
ลอตเต้ Back To School จัดกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานข้าวหอมมะลิโลก ประจำปี 2559
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน
ประชุมเชิงวิชาการกลุ่มโรงเรียนเจริญร้อยแก่นสาร
โรงเรียนเป็นสนามสอบนานาชาติ รอบคัดเลือกของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปี 2559
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
รับเกียรติบัตรและโล่ ชนะเลิศการสวดมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
โรงเรียนจัดพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
ไมโลมาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
นักเรียนรับมอบรางวัลโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมทอดกฐินเด็กดีวีสตาร์ ประจำปี 2560
คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมงานวันการศึกษาเอกชน
กีฬาสีภายใน ไพโรจน์เกมส์ ประจำปี 2559
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 8 สมัย