ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

ผู้บริหาร คณะครูร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 article
ผู้บริหาร คณะครู ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร article
นักเรียนไปชมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย article
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา วัดบ้านหนองเรือ
Ture click life มาจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน จากญี่ปุ่น มามอบทุนการศึกษา
ผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนสังกัด สพฐ.ร้อยเอ็ดเขต 1 มาประชุม
นำนักเรียนร่วมโครงการอ่านและสวดทำนองสรภัญญะ
พิธีเดินสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พิธีไหว้ครู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง 2558
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยจัดการวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนไพโรจน์วิชชาลัยเข้าร่วมแข่งขันออกแบบรถยนต์ของโตโยต้า
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักเรียน
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย article
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเวียดนาม article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลระดับประเทศของ Microsoft
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดโครงการ อย.น้อย article
งานฉลองโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 4 สมัย article
พิธีเปิดบ้านคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการคุณธรรมนำความรู้ article
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่น article
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลระดับประเทศของ Microsoft article
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย รับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.