นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
จดหมายข่าว

dot
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

โรงเรียนนำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2558
รับสมัครนักเรียนรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ สอบนานาชาติวิทย์-คณิต
เป็นสถานที่สอบแข่งขันนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
งานวันปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
คณะผู้บริหาร-คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559
ฝึกอบรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยการประยุกต์ใช้ไอซีที
โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2558
โรงเรียนเป็นสนามสอบทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
คณะครูรับรางวัลและร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559
ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
นักเรียนทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2559
จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปี 2558
คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเทิดพระคุณครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2558
เป็นสนามสอบ ของนักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา
กิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปี 2558
นักเรียนรับประกาศเกียรติคุณ เก็บโทรศัพท์ได้แล้วนำแจ้งตำรวจเพื่อหาเจ้าของ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ทอดถวายกฐิน V-Star
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน รอบที่สอง
นักเรียนเข้าค่าย ICT ระดับประเทศ
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ทอดกฐินเด็กดี V-Star ประจำปี 2558
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย เป็นสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ร่วมต้อนรับพระธุดงค์
คณะผู้บริหาร-คณะครูโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน รอบแรก
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระดับประเทศ
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย เป็นสถานที่แข่งทักษะรอบคัดเลือก โรงเรียนเอกชน
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
งานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2558
รับผ้ากฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ประจำปี 2558
คณะครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรรากฐานประชาธิปไตยเพื่อพลเมือง
บริษัทดีมอลต์ จัดกิจกรรมที่โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
นักเรียนชนะเลิศการประกวดวาดภาพ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อุดรธานี
คณะครู เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสมุดเล่มเล็ก
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย คว้ารางวัลการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมเดินเทอดพระเกียรติ ในวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดกิจกรรมวันแม่ และวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558
ผู้บริหาร คณะครูร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
ผู้บริหาร คณะครู ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
นักเรียนไปชมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ร้อยเอ็ด
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา วัดบ้านหนองเรือ
Ture click life มาจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน จากญี่ปุ่น มามอบทุนการศึกษา
ผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนสังกัด สพฐ.ร้อยเอ็ดเขต 1 มาประชุม
นำนักเรียนร่วมโครงการอ่านและสวดทำนองสรภัญญะ
พิธีเดินสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ
ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พิธีไหว้ครู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง 2558
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยจัดการวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนไพโรจน์วิชชาลัยเข้าร่วมแข่งขันออกแบบรถยนต์ของโตโยต้า
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักเรียน
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย article
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเวียดนาม article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลระดับประเทศของ Microsoft
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดโครงการ อย.น้อย article
งานฉลองโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 4 สมัย article
พิธีเปิดบ้านคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการคุณธรรมนำความรู้ article
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่น article
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลระดับประเทศของ Microsoft article
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย รับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน articleโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 7 สมัย