ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
dot
Newsletter

dot
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
ข่าว/ประชาสัมพันธ์โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย

พิธีไหว้ครู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นม.1 รอบที่ 2
กำหนดการวันรับหนังสือ 11-16 พค 58
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 รอบที่ 2
การสอบธรรมศึกษา 2557
รายงานผลการเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รางวัลพระราชทาน
วันไหว้ครู โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย article
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1
กำหนดการรับสมัครเข้าเรียนต่อและคอร์สเรียนซัมเมอร์ 2557
รายงานผลการเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยจัดการวันแม่แห่งชาติ
ทำบุญตักบาตรโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 22 พค 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รอบที่ 2
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัยรับสมัครนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อรอบที่ 2
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปี 2556
รายงานผลการเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2
นักเรียนไพโรจน์วิชชาลัยเข้าร่วมแข่งขันออกแบบรถยนต์ของโตโยต้า
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางภาษา ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 17 ม.ค.56
คณะครูนำนักเรียนโปรยดาวรวยเส้นทางธุดงค์ธรรมชัย 19 ม.ค.56 article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ทัศนศึกษาและเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปี 2555
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดอบรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม ให้กับนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย รับรางวัลระดับประเทศ งานทักษะวิชาการ 54 article
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย article
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554
นักเรียนเป็นตัวแทนระดับภาคร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2554
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเวียดนาม article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย คว้าแชมป์ประเทศไทย รายการ 50:50 article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศการประกวดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกิน ประจำปี 2552 article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ประจำปี 2552 article
รายงานผลการเรียนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลระดับประเทศของ Microsoft
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่สอง article
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศระดับจังหวัด การประกวดโครงการ อย.น้อย article
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ชนะเลิศการประกวดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับภาค article
งานฉลองโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 4 สมัย article
พิธีเปิดบ้านคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการคุณธรรมนำความรู้ article
พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่น article
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย article
ข่าวจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม หนึ่งผลิตภัณฑ์ โรงเรียนเอกชน article
นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด รับรางวัลระดับประเทศของ Microsoft article
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย รับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน รอบที่สอง article
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย รับการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน article
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.